Kolpin Evropa Bozen

DSCI0938 zmanšana

Leto 2013 bo pri Kolping v ospredju katoliški socialni nauk: 'dostojanstvo človeka!'

Spletni Kolpingov bilten 2 - 2012

Počitnice so za nami in mnogi ste v tem času prejeli tiskano verzijo poletnega Kolpingovega biltena.Če je kdo še nima, naj jo poišče na običajnem mestu, pri svojem predsedniku ali pa piše v tajništvo Kolpingove zveze Slovenije.

Continue Reading

Generalna skupščina KZS

V soboto, 21. 4. 2012 je bila izvedena programsko volilna Generalna skupščina KZS, na kateri je bil podan globalni pregled dosedanjega razvoja KZS od 1993 do 2012, pregled dela in finančno poročilo 2011, poročilo Nadzornega odbora in razrešnica dosedanjemu Izvršnemu odboru. Sprejetih je bilo nekaj sprememb statuta KZS, opravljene so bile volitve novih organov združenja in globalni program KZS za mandat 2012 – 2016 ter letni program dela in grobi finančni načrt za leto 2012. Podeljena so bila priznanja KD, duhovnim vodjem in predsednikom za  10 letne jubileje ter priznanje KZS in Kolpingove zveze Evrope predsedniku KZS Franju Šauperlu, ki je Kolpingovo ustanovo na Slovenskem oblikoval in vodil od same priprave do sedaj, celih 19 let. Njegov naslednik je Ivan Gačnik, dosedanji podpredsednik KZS in predsednik KD Stari trg pri Slovenj Gradcu.

Umrl je Anton Fijauž

V času, ko smo na Generalni skupščini snovali pota  prihodnosti KZS, se je od zemeljskega življenja poslavljal ANTON FIJAUŽ, naš dolgoletni podpredsednik, predsednik največje Kolpingove družine Kamnica, povezovalec premnogih mednarodnih vezi med Kolpingovci in pobudnik ustanovitve mnogih Kolpingovih družin. Naš dragi TONE se je na praznik sv. Jurija, v ponedeljek 23. aprila t. l. preselil iz zemeljskega v večno življenje. Odšel je, tako upamo, k vstalemu Zveličarju in k nebeški materi Mariji, ki ji je na poseben način zaupal in bil pred leti, ko je njen kip potoval po mariborski škofiji, tudi njen voznik od župnije do župnije. Naj bo odslej njen častilec v nebesih in naj mu bo Nebeški Oče bogat plačnik za vse, kar je storil za Kolpingovo združenje Slovenije, za Kolpingovo družino Kamnica in za župnijo sv. Martina Kamnica. Blaženi Adolf Kolping, v katerega je tako zavzeto zaupal, pa mu naj bo skupaj z blaženim Antonom Martinom Slomškom prijetna nebeška družba.

Slovo od dragega pokojnika bo v četrtek, 26. aprila ob 15. uri z mašo zadušnico v kamniški cerkvi, po maši pa pogreb na kamniškem pokopališču.

Naj počiva v miru in naj ga spremlja molitev članstva Kolpingovega združenja Slovenije!

INFORMATOR 9


INFORMATOR 9 je na voljo tudi na spletu.

Kolpingov bilten in informatorji


Imeli smo nekaj tehničnih težav z nalaganjem Kolpingovih biltenov in Informatorjev na naše spletne strani. Sedaj je vse spet ažurirano in vabimo vas k branju, pa seveda tudi h kakšnemu odzivu.

Več prispevkov