Spletni Kolpingov bilten 2 - 2012

Počitnice so za nami in mnogi ste v tem času prejeli tiskano verzijo poletnega Kolpingovega biltena.Če je kdo še nima, naj jo poišče na običajnem mestu, pri svojem predsedniku ali pa piše v tajništvo Kolpingove zveze Slovenije.

Continue Reading

Generalna skupščina KZS

V soboto, 21. 4. 2012 je bila izvedena programsko volilna Generalna skupščina KZS, na kateri je bil podan globalni pregled dosedanjega razvoja KZS od 1993 do 2012, pregled dela in finančno poročilo 2011, poročilo Nadzornega odbora in razrešnica dosedanjemu Izvršnemu odboru. Sprejetih je bilo nekaj sprememb statuta KZS, opravljene so bile volitve novih organov združenja in globalni program KZS za mandat 2012 – 2016 ter letni program dela in grobi finančni načrt za leto 2012. Podeljena so bila priznanja KD, duhovnim vodjem in predsednikom za  10 letne jubileje ter priznanje KZS in Kolpingove zveze Evrope predsedniku KZS Franju Šauperlu, ki je Kolpingovo ustanovo na Slovenskem oblikoval in vodil od same priprave do sedaj, celih 19 let. Njegov naslednik je Ivan Gačnik, dosedanji podpredsednik KZS in predsednik KD Stari trg pri Slovenj Gradcu.

Umrl je Anton Fijauž

V času, ko smo na Generalni skupščini snovali pota  prihodnosti KZS, se je od zemeljskega življenja poslavljal ANTON FIJAUŽ, naš dolgoletni podpredsednik, predsednik največje Kolpingove družine Kamnica, povezovalec premnogih mednarodnih vezi med Kolpingovci in pobudnik ustanovitve mnogih Kolpingovih družin. Naš dragi TONE se je na praznik sv. Jurija, v ponedeljek 23. aprila t. l. preselil iz zemeljskega v večno življenje. Odšel je, tako upamo, k vstalemu Zveličarju in k nebeški materi Mariji, ki ji je na poseben način zaupal in bil pred leti, ko je njen kip potoval po mariborski škofiji, tudi njen voznik od župnije do župnije. Naj bo odslej njen častilec v nebesih in naj mu bo Nebeški Oče bogat plačnik za vse, kar je storil za Kolpingovo združenje Slovenije, za Kolpingovo družino Kamnica in za župnijo sv. Martina Kamnica. Blaženi Adolf Kolping, v katerega je tako zavzeto zaupal, pa mu naj bo skupaj z blaženim Antonom Martinom Slomškom prijetna nebeška družba.

Slovo od dragega pokojnika bo v četrtek, 26. aprila ob 15. uri z mašo zadušnico v kamniški cerkvi, po maši pa pogreb na kamniškem pokopališču.

Naj počiva v miru in naj ga spremlja molitev članstva Kolpingovega združenja Slovenije!

INFORMATOR 9


INFORMATOR 9 je na voljo tudi na spletu.

Kolpingov bilten in informatorji


Imeli smo nekaj tehničnih težav z nalaganjem Kolpingovih biltenov in Informatorjev na naše spletne strani. Sedaj je vse spet ažurirano in vabimo vas k branju, pa seveda tudi h kakšnemu odzivu.

ADOLF KOLPING ČLOVEK HVALEŽNOSTI IN ZAUPANJA

axel wernerGeneralni duhovni vodja IKW msgr. Axel Werner

Božično novoletna poslanica 2010/2011

 

 

ADOLF KOLPING ČLOVEK HVALEŽNOSTI IN ZAUPANJA

Leto, polno dogodkov, se bliža koncu in pripravljamo se na praznovanje rojstva našega Gospoda Jezusa Kristusa. Polni zaupanja se lahko ozremo na pretekle tedne in mesece in jih položimo v roke Boga. Kljub številnim izzivom na vseh ravneh družbe se lahko ozrem s ponosom in hvaležnostjo nazaj na naše skupno opravljeno delo.

Tudi Blaženi Adolf Kolping je poznal moč hvaležnosti ( » Bratje, naučite se hvaležnosti!«). Prava hvaležnost mora postati naše vodilo v življenju. Hvaležnost nasproti Bogu, nasproti življenju, ljudem, gre z roko v roki. To je vseobsegajoča hvaležnost, katero je Adolf Kolping vedno postavljal v ospredje svojega delovanja in opažanja. Ta hvaležnost se izraža v izreku: »Vse kar doživim, vse kar dobim, ni samoumevno! « Vse je dar milosti. Če je naše delo in naš trud še tako pomemben, je resnica vedno takšna: »Vsega ne moreš napraviti sam! Odvisen si od drugih - Boga in svojih sodelavcev!«

Pogosto ne razumemo hvaležnosti, ko se naša pričakovanja niso uresničila. Na primer, pridejo nevšečnosti ali kaj drugega. Osebno bi se rad zahvalil vsem članom Kolpingove organizacije za hvaležnost Bogu in vsem, ki so pomagali delu Adolfa Kolpinga, da se je njegova organizacija razvijala tako pozitivno. Dragi prijatelji v Kolpingu: hvaležnost ima nekaj skupnega z besedo hvala. Iz srca izrečena hvaležnost ni izrečena kar tako, ker je pač to lahko izreči. Prepričani moramo biti, vsaj jaz sem, da hvaležnost naše življenje spremeni in tudi do določene mere vodi. To hvaležnost v praksi kažemo na ravni internacionalne solidarnosti na vseh ravneh mednarodne Kolpingove ustanove.

V pričakovanju leta 2011 predlagam, da svojo moč dokazujemo z močjo zaupanja v Boga. Zaupanje v Boga naj nas vodi pri sodelovanju z drugimi in pri svojem delu. Bog deluje tudi danes skozi naše delo. To izkušnjo je doživel pred 150-leti tudi Adolf Kolping. Ravno zato je zaupanje v sočloveka tudi v današnji družbi, cerkvi in Kolpingovi organizaciji tako pomembno. Včasih imam občutek, da si v naši krovni organizaciji in v Kolpingovih družinah premalo zaupamo, da je premalo zaupanja, da premalo zaupamo sočlanom. Vem, tudi zaupanje se lahko zlorabi. Vendar, ali bojazljivost, vrtičkarstvo, kjer koli je, ne zatira nežne sadike zaupanja. S takšnim ravnanjem velikokrat preprečimo razvoj. Moramo se spremeniti, dovoliti, da znamo zaupati v dobre namene. Takšno ravnanje bo prineslo novih moči v naše delo. Kolping je bil mož, ki je zaupal v Svetega duha in ga tudi večkrat prosil, da mu razsvetli um.

Dovolite mi, da kot Vaš generalni duhovni vodja zaželim vsem, da v novem letu zaživimo v veselju, hvaležnosti in zaupanju. Vabim vse člane, da gredo po poti sprememb. Prosimo blaženega Adolfa Kolpinga za moč in odprtost. V imenu Generalnega tajništva mednarodne Kolpingove ustanove Vam želim mira polne Božične praznike. Naj Vam rojstvo našega Odrešenika napolni življenje in utrdi v skupnosti Cerkve, Kolpingove ustanove in družbe. Želim Vam Božji blagoslov v letu 2011, v zaupanju v vsemogočnega Boga, ki je utrjeval delo in življenje Adolfa Kolpinga. Samo v zaupanju bomo lahko premagovali izzive v novem letu.

Zvestoba Kolpingu,

Vaš msgr. Axel Werner generalni duhovni vodja

Prevod: Ivan Gačnik

Več prispevkov