1. Kolpingov dobrodelni ples, 22.2.2019

V petek, 22.2.2019, je v veliki dvorani Kulturnega doma v Kamnici potekal 1. Kolpingov dobrodelni ples. Naš predsednik je strnil svoje misli.

01 dvorana Kulturni dom KamnicaNajprej se želim zahvaliti Kolpingovim družinam Kotlje, Stari trg, Zreče, Šentilj v Slovenskih goricah in Kamnica za izkazano podporo in udeležbo na prireditvi - le te brez vašega prihoda ne bi mogli izvesti, saj se finančna računica ne bi izšla. Hvala vam, pokazali ste veliko srce in vesel sem tega in to mi tudi vliva upanje, da Kolpingovo združenje kot organizacija na nacionalni ravni vendarle lahko zaživi.

Ob vas gre zahvala tudi posameznim obrtnikom in podjetnikom (g. Franc Ribič, g. Gorazd Kos, idr. ), ki so se udeležili prireditve - med njimi tudi ustanovitelja romarske agencije Aritours, ga. Slavica in g. Ciril Arih, ki sta bila nad prireditvijo izredno navdušena. Poleg naštetih so k uspešnosti prireditve s svojim prihodom pripomogli tudi naši prijatelji iz Gradca in njihov predsednik g. Josef Puchner, kateremu sem se zahvalil s simboličnim darilom - knjigo o našem misijonarju Pedru Opeki. Predsednik Pucner je v priložnostnem nagovoru poudaril, da se veseli naše akcije (ki jo vodi KD Šentilj v Slovenskih goricah) zbiranja pomoči za misionarja Pedra Opeko. Akcijo Kolpingovo združenje Avstrijske Štajerske z veseljem podpira. Dogovorjeni smo za izvedbo predavanja o življenju in delu Pedra Opeke, ki bo v začetku aprila v njihovem domu v Gradcu. Povedal je še, da v nekem smislu vračajo naš obisk oz. našo udeležbo na podobni prireditvi, ki je potekala pri njih pred nekaj leti.  
Zbiranje pomoči za Pedra Opeko je bila tudi osnovna misel in namen prireditve, tako je del donacije za izvedbo le te bil namenjen v dobrodelni sklad. Ob tem se moram zahvaliti posameznikom (med njimi tudi predsedniku KD Kamnica g. Štefanu Hlevnjaku ) in KD Zreče oz. predsednici ga. Martini Petelinek, ki so neposredno donirali za dobrodelni sklad.

08 Crna macka z DBZahvaljujem se vrhunski glasbeni skupini Črna mačka (brata Jani in Dušan Čerček ter Jože Sadek) in njihovi pevki Danijeli Burjan, ki so z znatnim popustom pri višini honorarja za nastop posredno tudi prispevali v dobrodelni sklad in seveda našemu gostitelju, predsedniku Krajevne skupnosti Kamnica, g. Sebastijanu Jaušovcu, ki nam je velikodušno odstopil dvorano v brezplačno uporabo. Zaslužen pa je tudi za naše vrhunsko kulinarično razvajanje, ki ga je dopolnilo zelo všečno vino našega člana vinogradnika, g. Mirka Očkerla iz Šentilja v Slovenskih goricah (izkazal pa se je tudi s prispevkom v dobrodelni sklad). Zahvaljujem se mestnemu svetniku MOM, g. Zdravku Luketiću in soprogi za udeležbo in donacijo, prav tako mojemu predhodniku g. Ivanu Gačniku s soprogo, častnemu duhovnemu vodji g. Marjanu Plohlu ter nacionalnemu duhovnemu vodji g. Jožetu Povhu in duhovnemu vodji KD Šentilj v Slovenskih goricah g. Igorju Ignaciju Novaku. Posebna zahvala gre tudi bratu Janku, ki je brezplačno poskrbel za grafično podobo in tudi opremo prireditve.

V sklopu prireditve smo za dobrodelni sklad Pedra Opeke zbrali cca. 400 €. Želel pa bi poudariti, da akcija zbiranja pomoči pod okriljem Kolpingove družine Šentilj še poteka in vas vabim, da pridobite tudi prijatelje in znance za dobrodelnost - pomoč zbiramo na TRR Kolpinga štev. SI56 0451 5000 3160 283 in sklicem SI00 700-2019 ter s pripisom " za Madagaskar".

Glede na enotno izraženo željo in pobudo vseh udeležencev, da se zopet srečamo na takšni prireditvi konec januarja 2020, menim, da je prireditev uspela. Zadovoljstvo, veselje ter navdušenje udeležencev je najlepše plačilo za ves vložen trud.

Zvestoba Kolpingu.

Avgust Heričko, predsednik KZS

 07 omizja   18 omizje Avstrijska Stajerska  21 ples 1  
 
21 ples 2  21 ples 7  
 
LANEK V TAJERCU Kolpingov ples