Generalna skupščina 2018

DSC07393V petek, 6. 4., je v prostorih Martinovega doma v Kamnici potekala letna generalna skupščina, naš najvišji organ vrednotenja preteklega leta in odločanja za naprej. Prišli so predstavniki KD Kamnica, KD Limbuš, KD Kotlje, KD Stari Trg in KD Zreče. Pogledali smo, kaj nam je v letu 2017 uspelo, kje pa smo ostali samo pri lepih željah in idejah.

Po uvodnem kulturnem programu nas je najprej nagovoril podžupan MOM g. Zdravko Luketič in nas spodbudil, da se kot kristjani in državljani še bolj aktivno vključujemo v odločevalne tokove, tako na krajevni, občinski kot na državni ravni.

Glavni vsebinski nagovor pa je imel naš protektor, mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki se je najprej spomnil, da Kolpingove družine dobro živijo v nekaterih župnijah in dajejo ton župnijskemu življenju. »So pa družine, ki bi potrebovale več spodbud in pomoči, da bi lahko zaživele. Tem bo potrebno nameniti več pozornosti. So družine, ki se iščejo in so še komaj pri življenju. Potrebno bo najti nove ljudi, ki bodo dali nov zagon in novo idejo«. Izpostavil je problem, ki ga je videl po pogovoru z ostalimi škofi, da v drugih škofijah Kolpinga skoraj ne poznajo, zato bo potrebno več narediti za vseslovensko prepoznavnost. Za to pa je seveda potrebno imeti JASNO VIZIJO, ki jo potem korak za korakom uresničujemo. Ko imaš vizijo, jo je potrebno izvajati, korak za korakom. To pomeni VSTRAJNOST in DOSLEDNOST, samo tako lahko neka vizija zaživi«. Nadškof še vedno vidi vizijo našega združenja predvsem kot tistega, »KI ZBIRA, POVEZUJE IN SKRBI ZA DUHOVNO RAST NAŠIH OBRTNIKOV. Teh v Sloveniji ni malo. Se pa čutijo zelo zapuščene od vseh: politika jih izkorišča, Cerkev nanje pozablja. Gre v prvi vrsti za ustvarjanje mreže, korak za korakom, vztrajno in dosledno. Obrtniki bi lahko imeli letno srečanje in to mora biti vsako leto na istem mestu, vezano na svetnika, zavetnika, mora biti utečen program, potem bo to obrodilo svoj sad. Seveda to zahteva ljudi, ki vzamejo to kot svoje poslanstvo, ki bodo korak za korakom ustvarjali mrežo: to pomeni ustvarjati žive stike, najti sogovornika… Na začetku ni lahko, ker ni takoj sadov in rezultatov. Ti pridejo pozneje«. Zato nam je na koncu nagovora zaželel, da bi skupščina bila tudi korak naprej v utrjevanju bolj jasne identitete našega Združenja. Potem je vodenje programskega dela skupščine prevzel častni predsednik Franjo Šauperl. Predsednik Avgust Heričko je predstavil vsebinsko in finančno poročilo za 2017, nacionalni duhovni vodja pa sem predstavil duhovna srečanja. Vsa poročila bodo objavljena v našem polletnem Biltenu. Pozornost pa smo hkrati že usmerili v letošnjo okroglo obletnico, saj kot Združenje obhajamo 25. let ponovnega delovanja. Glavno slavje bo 27. 10., ko nas bo obiskal generalni duhovni vodja mednarodnega Kolpinga Ottmar Dilenburg.

Po sprejetih poročilih smo imeli sveto mašo v zimski kapeli, pri kateri je sodeloval domači pevski zbor in kjer so se pridružili duhovni vodja KD Košaki Igor Novak ter predstavniki KD Tezno. Po maši smo imeli še družabni del.

Jože Povh, nacionalni duhovni vodja