Romanje k Lurški Mariji v Brestanico

IMG 2538V soboto, 10. svečana 2018, smo člani iz raznih KD poromali k Mariji Lurški v Brestanico. Ob Mariji se nas je zopet povezalo občestvo 60 udeležencev Kolpingovih družin iz Kamnice, Lenarta, Grosuplja, Zreč, Kotelj, Pišec in Brestanice. Štajerski del romanja je organiziral Štefan Hlevnjak, naš koordinator za romanja.

Vesel sem, da so z nami poromali tudi predsednik Združenja Avgust Heričko, duhovni pomočnik na Teznem Toni Štekl, p. Stane Sikošek, župnik iz Grosuplja Janez Šket ter da se nam je pridružil še Janez Turinek, župnik iz Senovega. Somaševanje sem vodil spodaj podpisani.

Vsak je prihitel Mariji najprej s svojimi osebnimi nameni, zagotovo v zahvalo in priprošnjo za telesno in dušno zdravje. Skupaj pa za naše združenje in za mentalno zdravje našega naroda. Že med potjo tja smo skupaj zapeli Marijino pesem Zvonovi zvonijo.

Po sveti maši je vsaka družina nadaljevala po svojem programu. Tako smo se romarji iz štajerskega dela na poti domov ustavili v prelepi starodavni župnijski cerkvi sv. Martina v Laškem, katero nam je predstavil tamkajšnji nadžupnik gospod Rok Metličar. Predstavil nam je tudi njegova prizadevanja za spravo in odpuščanje med domačini po odkritju množičnega grobišča Huda jama.

Jože Povh, nacionalni duhovni vodja KZS