Generalna skupščina KZS

V soboto, 21. 4. 2012 je bila izvedena programsko volilna Generalna skupščina KZS, na kateri je bil podan globalni pregled dosedanjega razvoja KZS od 1993 do 2012, pregled dela in finančno poročilo 2011, poročilo Nadzornega odbora in razrešnica dosedanjemu Izvršnemu odboru. Sprejetih je bilo nekaj sprememb statuta KZS, opravljene so bile volitve novih organov združenja in globalni program KZS za mandat 2012 – 2016 ter letni program dela in grobi finančni načrt za leto 2012. Podeljena so bila priznanja KD, duhovnim vodjem in predsednikom za  10 letne jubileje ter priznanje KZS in Kolpingove zveze Evrope predsedniku KZS Franju Šauperlu, ki je Kolpingovo ustanovo na Slovenskem oblikoval in vodil od same priprave do sedaj, celih 19 let. Njegov naslednik je Ivan Gačnik, dosedanji podpredsednik KZS in predsednik KD Stari trg pri Slovenj Gradcu.