II del tecaja

Dne 6. marca je v prostorih Kolpingove računalniške učilnice na Teološki fakulteti potekal drugi del izobraževanja glede obdelave Kolpingovih spletnih strani.

Štefan