POROČILO O DELU KZS ZA LETO 2009

Poročilo o delu KZS za leto 2009 je v kratki tekstualni in s fotografijami opremljeni verziji na vpogled s klikom na POROČILO v PDF obliki.pdfkzs__porocilo_2009.pdf