Častni člani

skof kramberger 1. dr. Franc Kramberger, upokojeni nadškof za zasluge pri nastajanju Kolpingove organizacije v Republiki Sloveniji v letu 1993 in za mnoge moralne vzpodbude ter sodelovanje pri delovanju KZS ves čas njegove službe ordinarija mariborske škofovske in nadškofovske službe ordinarija ter člana SŠK, kakor tudi za desetletno funkcijo protektorja KZS. 
smej 2. dr. Jožef Smej, upokojeni mariborski pomožni škof, kot največji proučevalec in poznavalac bl. Adolfa Kolpinga, teološki recenzent prevedenega gradiva o Kolpingu, izvajalec pastoralnih aktivnosti, izobraževanj in duhovnih srečanj članstva KZS.
zinka zorko v1 3. akademikinja dr. Zinka Zorko (imenovanje 2011) z raznovrstnim več letnim angažiranjem pri izobraževalnih aktivnosti zs KZS in za več  KD.
tintelott 4. Hubert Tintelott, dolgoletni generalni sekretar IKW, izjemni vzpodbujevalec in usmerjevalec aktivnosti ter delovanja KZS in organizator pridobivanja materialnih donacij iz tujine za delovanje KZS.
 franjo sauperl 5. Franjo Šauperl, ustanovitelj in dolgoletni predsednik KZS od 1993 do 2012, oblikovalec razvojne strategije in vizije, operativni izvajalec aktivnosti KZS v vsebinskem in materialnem smislu, avtor številnih prispevkov in glavni urednik glasila Kolpingov bilten, avtor pesmi in izrekov o Kolpingu, koordinator aktivnosti med KZS in IKW ter drugimi partnerskimi Kolpingovimi organizacijami v Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem, Hrvaškem in Tirolskem, od leta 2012 dalje častni predsednik Kolpingovegs združenja Slovenije in od septembra 2015 dalje tudi častni član Kolpingove družine Marburg ob Lahni v Kolpingovi zvezi Nemčije.
 MArjan plohl

 

6. Marjan Plohl, dolgoletni duhovni vodja v obdobje od leta 1994 do leta 2014, od 2014 dalje častni duhovni vodja, kot drugi zapovrstni duhovni vodja KZS v obdobju njegovega razvoja, širitve Kolpingovih družin po Sloveniji, akttven v delovanju KZS, pri ustanavljanju in delovanju Kolpingovuh družin, organizator pastoralnih aktivnosti KZS in povezovalec z duhovnimi vodji Kolpingovih organizacij v Avstriji in Nemčiji.