Izdana literatura v slovenskem jeziku

1. Kolping (brošura z osnovnimi podatki o Kolpingu in Kolpingovi ustanovi, 1992);
2. Vloga in pomen Kolpingove organizacije v današnjem času (seminarsko gradivo, 1993);
3. Kolpingova organizacija kot mednarodno socialno gibanje (seminarsko gradivo, 1995);
4. Adolf Kolping – bibliografske skice (brošura, 1997);
5. Bog ga je poklical (knjiga 1997);
6. Temeljni dokumenti mednarodne Kolpingove ustanove (1998);
7. Kolpingovi domovi (vezane preglednice Kolpingovih domov po Evropi, 1998)
8. Podoba blaženega Adolfa Kolpinga z molitvijo (1998);
9. Nalepke KZS (1999);
10. Osnovni dokumenti KZS (1999 in 2008);
11. Predstavitvena zloženka Združenja Kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije (1999);
12. Kolping iz Cerkve v svet (delovni zvezek, 2000);
13. Vodnik Kolpingovega združenja Slovenije (2003);
14. Članska knjižica (enak tekst po vsej Evropi v jeziku nacionalnega združenja (2003);
15. Adolf Kolping za socialno krščanstvo (knjiga, 2003);
16. Zbornik Kolpingove ustanove na Slovenskem ob 100-letnem delovanju 1855 – 1945 in 1993 – 2003 (knjiga, 2003);
17. Zakon – partnerska zveza (seminarsko gradivo Fundacija Euro-Familia EU, 2003);
18. Adolf Kolping – Na veri temelji življenje (knjiga s Kolpingovimi izbranimi mislimi in izreki, 2007);
19. Podoba bl. Adolfa Kolpinga z molitvijo za njegovo kanonizacijo (2007)
20. Adolf Kolping, mož, ki navdušuje (knjižica Aloisa Schröderja, 2010)
21. Nalepka z reljefoma Slomška in Kolpinga (po reljefu na desnem stranskem oltarju v Kotljah – 2011)
22. Kolpingov bilten (od 1994 do leta 2016 je 23 letnikov, po 2 do 6 izdaj letno);
23. Kolpingov koledar (stenski enostranski koledarji s prikazovanjem ključnih aktivnosti in dogodkov Kolpingovega združenja posameznega leta v sliki, od leta 1997 do leta 2014 je izdanih 18 kolekcij koledarjev);
24. Molitev člana Kolpingove družine (izdana pri Jožetu Povhu, brez Imprimatur, 2014)
25. Program za poživitev praznovanja in češčenje med otroki in mladino - Enodnevni program za oratorije na temo Adolf Kolping, KZS in Župnija Kamnica, Avtorja Daša Heričko in Jože Povh Kamnica, 3-2021

 

RAZNA DRUGA LITERATURA O KOLPINGU IN O KOLPINGOVI USTANOVI V SLOVENSKEM JEZIKU V RAČUNALNIŠKI ALI FOTOKOPIRNI OBLIKI
1. Potopis Kolpinga po Sloveniji (Franjo Šauperl, 2010)
2. Kolpingov Dolfek od Boga poklican – dramska igra (Franjo Šauperl, 2011)
3. Kolpingov Dolfek od Boga poklican – dramska igra (Sonja Obaha, 2011)
4. Slovenske pesmi o blaženem Adolfu Kolpingu (Člani Kolpingovega literarnega kluba, Kristina Pažek, Marija Pivec in Franjo Šauperl, 2012)

POWER POINT PREDSTAVITVE
1. KZS predstavitev za ustanavljanje novih Kolpingovih družin (Franjo Šauperl, 2010)
2. Adolf Kolping od Boga poklican – risanka, (Franjo Šauperl. 2011)
3. Adolf Kolping – Za socialno krščanstvo (Franjo Šauperl in dr. Jožef Smej, 2011)
4. KZS – organizacija in vodenje Kolpingove družine (Franjo Šauperl, 2012)
5. Veščine vodenja (Mirko Nidorfer, 2012)
6. Power point predstavitve (Mateja Šavc, 2012 – 2016)
7. Zgodovinski pregled Kolpingove ustanove na Slovenskem (Franjo Šauperl, 2018)
8. Zgodovinski pregled 25 let Kolpingove družine Limbuš (Franjo Šauperl, 2019)

SLOVENSKI AVTORJI O ADOLFU KOLPINGU
1. Franjo Šauperl: Prispevek »Poskus primerjave med blaženim A. Kolpingom in Gosarjem na področju krščanstva in socialnega gibanja« v knjigi »dr. Andrej Gosar 1887 – 1970 (Celjska Mohorjeva družba, 2015)
2. Marko Kocuvan: Adolf Kolping, socialni reformator 19. stoletja, diplomsko delo v nemškem jeziku, na Univerzi v Ljubljani – Filozofska fakulteta, oddelek za germanistiko (2016)


Dopolnjeno: 23. 6. 2016
Pripravil: Franjo Šauperl