• Home
  • KZS
  • Zaslužni pokojni člani KZS

Zaslužni pokojni člani KZS

Ime in priimek Rojstvo/smrt     Funkcija Kraj pokopa
Vekoslav Krof *1948, +2012  Duhovni vodja KD Slivnica (1999 – 2012), zaslužen za njeno 13 letno uspešno delovanje  Prevalje
Danijel Slatinek *1958, +2009 Ustanovitelj in duhovni vodja KD Slovenska Bistrica (1998 – 2002), ustanovitelj Kolpimgove šivalnice v Slovenski Bistrici, in ustanovitelj in duhovni vodja KD Ojstrica (2003 – 2009)  Dravograd
Zdravko Reven *1921, +2010 Vezni člen med nekdanjim Rokodelskim društvom Ljubljana in KZS ter posredovalec zgodovinske dokumentacije o Rokodelskem društvu Ljubljana za arhiv KZS  Vrhnika
Stanko Matjašec *1956, +2011 Ustanovitelj in duhovni vodja KD Sv. Tomaž pri Ormožu (1999 – 2011), zaslužen za njeno 12 letno uspešno delovanje  Tomaž pri Ormožu
Anton Fijauž *1929, +2012 Ustanovni član KD Kamnica in KZS, predsednik KD Kamnica (1993 – 2011), zaslužen za njeno 18 letno izjemno uspešno delovanje, v KZS in na mednarodnem področju, častni predsednik KD Kamnica, ustanovni član KZS in njegov dolgoletni podpredsednik (1993 – 2011) ter častni član KZS (2011- 2012)  Kamnica
Vekoslav Godec *1932, +2014  Ustanovitelj in predsednik KD Canberra v Avstraliji (2004 – 2014), zaslužen za njeno 10 letno delovanje in povezavo med KZS in skupino slovenskih izseljencev v Avstraliji Kraj pokopa: Slivnica pri Mariboru Canberra Avstralija 
Anton Kolar *1946, +2015 Ustanovitelj in duhovni vodja KD Miklavž na Dravskem polju (1999 – 2000) ter ustanovitelj in duhovni vodja KD Pišece (2001 – 2011), zaslužen za zelo dobro delovanje te KD; Šmarje pri Jelšah
Jože Goličnik *1940, +2015 Pripravljavec dokumentacije za nastanek Kolpingove ustanove v Sloveniji, ustanovitelj in duhovni vodja KD Maribor-Tezno (1993 – 1999), prvi duhovni vodja KZS (1993 – 1994), predsednik KD A. M. Slomška Maribor (2000 – 2015) in izvajalec pastoralnih aktivnosti za KZS in različne KD; Šmihel nad Mozirjem