Kolpingove družine škofije Celje


  Ime KD Župnija Predsednik Duhovni vodja Št. članov Datum ust.
1. Sv. Križ Rogaška Slatina Rogaška Slatina KD v mirovanju Jože Vehovar (2010) 18 12.12.1999
2. Sv.Mihael Pišece Pišece KD v mirovanju Jože Turk (2011) 55 28.03.2001
3. Lurška Marija Brestanica Brestanica KD v mirovanju Janez Špes 12 17.01.2004
4. Sv. Lovrenc Bizeljsko Bizeljsko Peter Stermeski Vladimir Leskovar 14 16.09.2004
5. Sv. Lenart Nova Cerkev Nova Cerkev KD v mirovanju  Alojz Vicman 12 19.09.2004
6. Sv. Danijel Celje Celje - sv. Danijel KD v mirovanju  Marjan Jezernik 8 28.09.2004
7. Sv Peter in Pavel Vitanje Vitanje KD v mirovanju 

Alojz Vicman (župr. 2011)

32 09.01.2005
8. Sv. Pavel Artiče* Artiče KD v mirovanju  Matej Užmah (Dobova - 2011) 18 25.11.2006
           

 


* KD s statusom pravne osebe

 

Datum stanja članstva je 23.09.2014