Cerkve na Slovenskem

Cerkev na Slovenskem:

Katoliška Cerkev je v Sloveniji upravno razdeljena na dve cerkveni pokrajini - metropoliji: mariborsko in ljubljansko. Vsaka ima po tri škofije.

Ljubljanska metropolija obsega nadškofijo Ljubljana ter škofiji Koper in Novo mesto. Predseduje ji ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran.

Nadškofija Ljubljana: Ljubljanska škofija je bila ustanovljena leta 1461, prvič je bila sedež nadškofije in metropolije v letih 1788 do 1807, v nadškofijo pa je bila ponovno povzdignjena leta 1961 (Janez XXIII.), metropolija pa je postala leta 1968 (Pavel VI.).

Glavna zavetnika nadškofije: sv. Ciril in Metod - 5. julij. Zavetnik mesta Ljubljane: sv. Jurij - 23. april, zavetnik stolne cerkve: Sv. Nikolaj - 6. december.

Nadškof in metropolit: msgr. Alojz Uran, sedež škofije: Ciril Metodov trg 4, 1000 Ljubljana, Stolna cerkev sv. Nikolaja.

Dekanije: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kranj, Litija, Ljubljana – Center, Ljubljana – Moste, Ljubljana – Šentvid, Ljubljana - Vič - Rakovnik, Radovljica, Ribnica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Vrhnika, Zagorje.

Število prebivalcev 754.975, število katoličanov 573.527, število dekanij 17, število župnij 232, površina je 6134,1 km2., 1 Kolpingova družina.

Škofija Koper: glavni zavetnik škofije: sv. Jožef, delavec - 1. maj, zavetnik stolne cerkve: Marija Vnebovzeta - 15. avgust, škof ordinarij: msgr. Metod Pirih, sedež škofije: Trg Brolo 11, 6000 Koper, stolna cerkev Marije Vnebovzete.

Dekanije: Dekani, Idrija-Cerkno, Ilirska Bistrica, Kobarid, Koper, Kraška dekanija, Nova Gorica, Postojna, Šempeter, Tolmin, Vipavska dekanija.

Število prebivalcev 260.786, število katoličanov 194.322, število dekanij 11, število župnij 189, površina je 4.306 km2, 1 Kolpingova družina.

Škofija Novo mestor: glavni zavetnik škofije: sv. Jožef, - 19. marec, zavetnik stolne cerkve: sv. Nikolaj - 6. december, škof ordinarij: msgr. Andrej Glavan, sedež škofije: Kapiteljska ulica 1, 8000 Novo mesto, stolna cerkev sv. Nikolaja.

Dekanije: Dekani, Idrija-Cerkno, Ilirska Bistrica, Kobarid, Koper, Kraška dekanija, Nova Gorica, Postojna, Šempeter, Tolmin, Vipavska dekanija.

Število prebivalcev 159.595, število katoličanov 137.424, število dekanij 6, število župnij 72, površina je 2.159,9 km2, 2 Kolpingovi družini.

Mariborska metropolija obsega Nadškofijo Maribor ter škofiji Celje in Murska Sobota. Predseduje ji msgr. dr. Franc Kramberger.

Nadškofija Maribor: Glavna zavetnik nadškofije: sv. Andrej apostol - 30. november. Drugotna zavetnika nadškofije: sv. Ciril in Metod, slovanska apostola – 5 julija. Zavetnik stolne cerkve: Sv. Janez krstnik - 24. jimij.

Nadškof in metropolit: msgr. dr. Franc Kramberger, sedež škofije: Slomškov trg 22, 2000 Maribor, Stolna cerkev sv. Janeza krstnika.

Dekanije: Dravograd – Mežiška dolina, Dravsko polje, Jarenina, Maribor, Ptuj, Radlje – Vuzenica, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Stari trg, Sv. Lenart v Slov. Goricah Velika Nedelja, Zavrč.

Število prebivalcev 422.187, število katoličanov 359.202, število dekanij 12, število župnij 144, površina je 3.742 km2, 30 Kolpingovih družin.

Škofija Celje: zavetnik stolne cerkve: sv. Danijel, škof ordinarij: msgr. dr. Anton Stres, sedež škofije: Slomškov trg 2, 3001 Celje.

Dekanije: Celje, Nova Cerkev (brez župnije Vitanje), Žalec, Kozje, Rogatec (brez župnij Stoperce in Žetale), Šmarje pri Jelšah, Braslovče, Gornji Grad, Šaleška dolina, Laško, Videm ob Savi.

Število prebivalcev 287.529, število katoličanov 235.367, število dekanij 11, število župnij 111, površina je 2.652 km2, 8 Kolpingovih družin.

Škofija Murska Sobota: zavetnik stolne cerkve: sv. Nikolaj – 6. december, škof ordinarij: msgr. dr. Marjan Turnšek, sedež škofije: Gregorčičeva ulica 2, 9000 Murska Sobota.

Dekanije: Lendava, Ljutomer, Murska Sobota.

Število prebivalcev 120-146, število katoličanov 95.463, število dekanij 3, število župnij 36, površina je 1.104 km2, 2 Kolpingovi družini.