Osnovni podatki

Organiziranost po Zakonu o društvih:

 • Združenje Kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije, ki združuje Kolpingove družine s statusom društva in članstvo Kolpingovih družin brez statusa pravne osebe;
 • Društva socialnih dejavnosti Kolpingove družine: Artiče, Kotlje, Rače, Stari trg pri Slovenj Gradcu, Šentilj pod Turjakom in Veržej;

 

Mednarodna pripadnost in sodelovanje:

 • Polnopravno članstvo in status nacionalne zveze v Kolping International;
 • Polnopravno članstvo in status nacionalne zveze v Kontinentalni Kolpingovi zvezi Evrope;
 • Patronat: Kolpingova zveza Škofije Regensburg
 • Partnerska listina s Kolpingovo družino Sv. Petra in Pavla Marburg na Lahni;
 • Prekomejno sodelovanje s Kolpingovo zvezo Škofije Gradec in Celovec;

 

Pripadnost KZS civilnim združenjem:

 • Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS;
 • Evropski kulturni in tehnološki center Maribor – EKTC;
 • Konferenca slovenskih humanitarnih organizacij Slovenj Gradec.

 

Pripadnost KZS Cerkvi na Slovenskem:

 • Uvrščenost KZS med katoliške dobrodelne laiške organizacije Cerkve na Slovenskem;
 • Članstvo v Komisiji za karitativno dejavnost pri Slovenski škofovski konferenci;
 • Članstvo v tajništvu Komisije za karitativno dejavnost;
 • Članstvo v Svetu katoliških laikov Slovenije;
 • Sodelujoči s Pastoralno službo Nadškofije Maribor;
 • Sodelujoči  z Uradom za laike Nadškofije Maribor;
 • Uvrščenost KZS med Karitativne in socialno varstvene ustanove Nadškofije Maribor;
 • Metropolija Ljubljana s predstavnikom v Izvršnem odboru KZS
  • Kolpingove družine v Nadškofiji Ljubljana so ustanovljene v župnijah: Grosuplje;
  • Kolpingove družine v Škofiji Koper so ustanovljene v župnijah: Šturje;
  • Kolpingove družine v Škofiji Novo mesto so ustanovljene v župnijah: Semič, Šmihel Novo mesto;
 • Metropolija Maribor s predstavnikom v Izvršnem odboru KZS
 • Metropolija Ljubljana s predstavnikom v Izvršnem odboru KZS
  • Artiče, Bizeljsko, Brestanica, Nova Cerkev, Pišece, Rogaška Slatina, Sveti Danijel – Celje, Vitanje;
  • Kolpingove družine v Nadškofiji Maribor so ustanovljene v župnijah: Anton Martin Slomšek – Nadškofijski ordinariat Maribor, Cirkovce, Hajdina, Hoče, Kamnica, Kotlje, Limbuš, Maribor-Pobrežje, Maribor-Tezno, Marjeta niže Ptuja, Miklavž na Dr. p., Ojstrica, Podgorci, Rače, Slivnica, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Stari trg pri Slovenj Gradcu, Starše, Stolna župnija Maribor, Sv. Florijan v Doliču, Sveti Križ Maribor, Sv. Peter in Pavel Ptuj, Sveti Tomaž pri Ormožu, Svetu Urban – Desternik, Šentilj pod Turjakom, Velika Nedelja, Zgornja Ložnica, Zreče;
  • Kolpingove družine v Škofiji Murska Sobota so ustanovljene v župnijah: Mala Nedelja, Veržej;
 • Kolpingova družina med slovenskimi izseljenci v Avstraliji: Sv. Peter in Pavel Canberra.