Kolpingova "Mladika"

mladiZdruženo delovanje Kolpingove mladine iz različnih Kolpingovih družin na projektih Kolping International in Kolpingove mladine Evrope na področju mednarodnega sodelovanja mladih, družbeno političnega izobraževanju mladih, udeležbe na Evropskih seminarjih pri Svetu Evrope ipd. V letu 2008 sta bila KZS in Kolpingova mladina Slovenije skupaj s Kolpingovo mladino Evrope organizatorja mednarodnega seminarja o medkulturnem dialogu mladih.