Katoliški obrtniki in podjetniki

KWSi ima že dalj časa željo, da se ustanovi tudi sekcija Katoliških obrtnikov in podjetnikov v obrti, ki bi bila simbolna in avtohtona naslednica začetkov Kolpingove ustanove, zato velja vabilo tej ciljni skupini, da se včlanite v KWSi in da nastane sekcija, ki bi se ukvarjala z izobraževanjem članov sekcije o katoliškem socialnem nauku, socialnem podjetništvu in socialnem trženju, vzpodbujanjem mladih za rokodelske (obrtne) poklice,  ponudbe učnih mest mladim in odpiranja novih delovnih mest. Posebna pozornost bi lahko bila namenjena tudi obujanju in ohranjanju izumrlih poklicev. Vabljeni!