Kolpingove družine nadškofije Maribor


  Ime KD Župnija Predsednik Duhovni vodja

Št. članov

15.2.2016

Datum ustanovitve
1. Sv. Martin Kamnica

Kamnica

Štefan Hlevnjak

Jože Povh

165 04.11.1993
2.

Sv. Ciril in Metod MB-Tezno

Maribor Tezno

Leon Joska

Danijel Lasbaher

35 09.09.1993
3. Sv. Marija mati Cerkve MB Pobrežje

Maribor Pobrežje

KD v mirovanju Stanko Praznik 12 15.11.1993
4. Sv. Janez Krstnik
Šentjanž na Dr. p.

Št. Janž na Dr. polju

KD v mirovanju

Rudolf Koželnik

19 22.11.1993
5. Sv. Marjeta niže Ptuja

Sv. Marjeta niže Ptuja - Gorišnica

KD v mirovanju

Ivan Holobar

12 08.12.1993
6. Sv. Križ Mb

Maribor Sv. Križ

KD v mirovanju

Tonček Majc

20 18. 02.1994
7. Sv. Jakob Limbuš

Limbuš

Franjo Šauperl

Andrej Firbas

82 20. 02.1994
8. Sv. Marjeta Kotlje *

Kotlje

Jamnik Izidor

Edvard Vajda

50 30. 03. 1996
9. Sv. Martin Hajdina

Hajdina

KD v mirovanju

Marjan Fesel

8 12.12. 1998
10. Sv. Marija Vnebovzeta Cirkovce

Cirkovce

KD v mirovanju

Janko Strašek

8 23. 11.1998
11. Sv. Jernej Slov. Bistrica

Slovenska Bistrica

KD v mirovanju

Franc Brglez

16 23. 11.1998
12. Sv. Peter in Pavel Ptuj

Ptuj - Sv. Peter in Pavel

KD v mirovanju 

p. Janez Kmetec OFM

12 10.12.1998
13. Sv. Egidij Zreče *

Zreče

Martina Petelinek

Peter Leskovar

50 30.12.1998
14. Sv. Miklavž na Dr. p.

Sv. Miklavž ob Dravi

KD v mirovanju

Ivan Kralj

13 16.05.1999
15. Sv. Tomaž pri Ormožu

Sv. Tomaž pri Ormožu

KD v mirovanju

Tomislav Roškarič

24 09.06.1999
16. Sv. Marija-Marijino rojstvo Slivnica

Slivnica pri Mariboru

Jožica Žnuderl

Jožef Šoemen

38 24.08.1999
17. Sv. Pankracij Stari trg pri Slov. Gracu *

Stari trg pri Slov. Gradcu

Irena Šavc

Simon Potnik (2012)

45 10.12.1999
18. Sv. Lenart Podgorci

Sv. Lenart - Podgorci

Jožica Megla

Jožef Šipoš

21 03.09. 2000
19. Sv. Venčesl Zg. Ložnica

Sv. Venčesl - Zgornja Ložnica

KD v mirovanju

Zoran Kodela

28 24.09. 2000
20. Sv. Janez Krstnik - Stolna žipnija Maribor

Maribor-Stolna župnija

Ukinjena 2013

Marko Veršič (2010)

17 26.12. 2000
21. Sv. Jožef delavec Rače *

Rače

KD v mirovanju

Robert Emeršič (2010)

90 07.06. 2001
22. Bl. A. M. Slomšek Maribor

Škofijski ordinariat MB in drugi

KD v mirovanju

 Bernard Geršak (2015)

8 30.01. 2002
23. Sv. Ilj, Šentilj pod Turjakom *

Št. Ilj pod Turjakom

Peter Kuhelnik

Martin Tajnik

17

30.08. 2002
24. Sv. Duh Središče ob Dravi

Središče ob Dravi

KD v mirovanju

Anton Furar (2009)

22 30.11. 2002
25. Sv. Trojica Velika Nedelja

Velika Nedelja

Matjaž Kosi

p. Janko Štampar KR

20

30.11. 2002

26. Sv. Urban Destrnik

Sv. Urban Destrnik

KD v mirovanju

Jože Škofič (2005)

19 12.07. 2003
27. Sv. Janez Krstnik Ojstrica

Ojstrica

KD v mirovanju

Igor Gostenčnik (2009)

14

09.11. 2003

28. Sv. Jurij Hoče

Hoče

Nenad Bartol

Alojz Petrič

14 13.12. 2005
29. Sv. Florijan v Doliču Dolič KD v mirovanju Mirko Horvat 12 04.12. 2006
30. Sv. Jurij Remšnik Remšnik Krista Pažek Jože Motaln (2013) 17 18. 12. 2008
31. Sv. Lenart v Slov. gor. Sv. Lenart v Slov. gor. Darinka Breznik Martin Bezgovšek 10 05. 02. 2009
 32.  Bl. Anton Martin Slomšek Maribor - Košaki   Ivan Rantuša  Igor Ignacij Novak 20  20. 11. 2017

 


* KD s statusom pravne osebe

 

Datum stanja članstva je 23. 09. 2014