Kolpingove družine

Osnovna celica Kolpingove ustanove je t. i. Kolpingova družina, ki praviloma deluje v okviru župnije. Najmanjše število članov je 7, ki so lahko vseh starosti in vseh stanov (mladoletni s pooblaščencem in brez pravice volitev ali izvoljenosti). Delovanje Kolpingove družine je usmerjano po skupnih načelih in v udejanjanje karitativnih, socialnih, humanitarnih, izobraževalnih, družabnih in drugih aktivnosti na svojem območju ter vključevanje v Kolpingove in druge organizacije na višjih nivojih.

delitev skofijKolpingova družina ima svoje vodstvo (predsedstvo), ki ga praviloma sestavljajo predsednik (laik), duhovni vodja (duhovnik) in člani (laiki) v vlogi podpredsednika, tajnika, blagajnika, zastavonoše. referenta za Kolpingovo mladino ipd.

Kolpingova družina je lahko organizirana brez statusa pravne osebe in je vključena neposredno v KZS ali kot pravna oseba po zakonu o društvih in posredno kot društvo vključena v KZS. Kolpingova družina ima svoja pravila delovanja, zanjo pa velja tudi Statut KZS in Statut IKW. Običajno ime za Kolpingovo družino s statusom pravne osebe je Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina ...(npr. Stari trg pri Slovenj Gradcu).

Kolpingova družina deluje po svojem programu, po usmeritvah KZS in IKW ter skladno z naukom Cerkve na področju pomoči v župniji, sociale na dolgi rok, usposabljanja ljudi za življenje, izobraževanja, druženja ipd. ter aktivnega delovanja članov v zakonu in družini, poklicu in pri delu ter v Cerkvi in družbi.