Načela

kolping-spirale

Načela, osnove in usmeritve Kolpingove ustanove

Načela:

  • bodi prepričan kristjan
  • pošteno opravljaj svoj poklic
  • spoštuj zakon in družino
  • bodi angažiran državljan

Osnove delovanja:

  • osebnost in oznanilo Jezusa Kristusa
  • katoliški socialni nauk
  • hotenja in delo blaženega Adolfa Kolpinga

Usmeritve:

  • usposabljanje članov za uveljavitev kot kristjanov v poklicu, zakonu, družini, Cerkvi, družbi in državi
  • pomoč članom in družbi za življenje, spodbujanje javnega blagorja v krščanskem smislu in sodelovanje v prenovi družbe in njeni humanizaciji