Srečanje treh dežel - Košaki

AVSTRIJSKO SLOVENSKO SREČANJE KOLPINGOVIH DRUŽIN 2017

V CERKVI BLAŽENEGA ANTONA MARTINA SLOMŠKA V KOŠAKIH

Blaženi Adolf Kolping in blaženi Anton Martin Slomšek sta vedela eden za drugega, čeprav sta živela daleč vsak sebi, Kolping pa je leta 1856 tudi obiskal Maribor, ko je bil Slomšek še v Šent Andražu.

Povezanost slovenske Kolpingove organizacije z Graško poteka od prvih aktivnosti za ponovno oživitev Kolpingove ustanove na Slovenskem v letu 1992. Kolpingova zveza škofije Gradec je pričela s Kolpingovimi romanji v znana predvsem Marijina romarska svetišča pred 28. leti, to je leta 1984. Leta  1996 je bilo k sodelovanju pritegnjeno tudi Kolpingovo združenje Slovenije in se je nekaj članov KZS udeležilo srečanja v Avstriji in leta 1997 je bilo KZS prvič organizator srečanja. Sledila so tradicionalna srečanja vsa naslednja leta s tem, da je postalo srečanje leta 2001 tri-enalno v izmeničnih organizacijah Kolpingove zveze škofije Gradec, Kolpingove zveze škofije Celovec in Kolpingovega združenja Slovenije.

V začetku je bilo srečanje združeno s pohodi in tako je na primer na prvo srečanje v organizaciji KZS na Sv. Duhu na Ostrem vrhu iz Gradca še prišla ekipa pohodnikov, ki so pešačili do cilja menda celo po več dni.

Tokratno skupno 21. srečanje, ki smo se ga udeležili člani KZS in člani prijateljskih KD iz avstrijske Štajerske ter avstrijske Koroške je bilo zopet v organizaciji KZS in simbolna je bila vez Kolpinga s Slomškom v njemu posvečeni cerkvi v Košakih.

Slovenija je bila zastopana z okoli 90 udeleženci iz desetih Kolpingovih družin in Družinske sekcije, iz Avstrije pa je priromalo ca. 150 članov tamkajšnjih Kolpingovih družin. Srečanje je popestrilo 10 praporjev in zastav KD in KZ. Srečanja so se kot gostje udeležili predsednica KW Avstrije Christine Leopold, predsednik KW Švice Erich Reichmann ter podžupan MOM mag. Zdravko Luketič. Slovesno sveto mašo je vodil nadškof in protektor KZS msgr. Alojzij Cvikl ob somaševanju devetih duhovnikov iz Slovenije in duhovnega vodje KZ Gradec.

Po sv. maši je bilo organizirano prijetno druženje. O dogodku so poročali glasilo Štajerc, TV Exodus in spletne strani na naši kot tudi avstrijski strani.

Tags: Kolping Slovenije,, srečanje,, mednarodno,